Naslovna

Kako da postanem korisnik?

Ukoliko želite da postanete korisnik DM-Link-a, pozovite našu marketing službu i ostavite vaše podatke. Kontaktiraće vas naša tehnička služba, koja će doći na vašu lokaciju da utvrdi da li postoje tehničke mogućnosti za uvođenje DM-Link bežičnog Interneta. Ukoliko su tehnički uslovi ispunjeni, tehnička ekipa će postaviti opremu.

 

 

Da biste postali korisnik, potrebno je da zadovoljavate nekoliko jednostavnih uslova:

  • Posedovanje računara ili laptop-a 
  • Optička vidljivost između vaše lokacije i jedne od baznih stanica DM-Link-a
  • Prostor za postavljanje opreme (mesto na koje može da se postavi antenski stub i oprema za bežično povezivanje. Potreban je i pristup električnoj mreži za napajanje uređaja.) 

 

 

Postoje tri varijante posedovanja opreme i paketa instalacije:

 

Osnovni komplet

Osnovni komplet omogućava povezivanje samo jednog računara na Internet. On uključuje antenu, radio uređaj, adapter i sve neophodne kablove i konektore. Antena i radio uređaj se montiraju na lokaciji koja ima optičku vidljivost sa pristupnom tačkom DM-Link-a (obično krov ili terasa). Od radio uređaja, signal se vodi UTP kablom to Ethernet porta vašeg računara. 99% iole savremenih PC računara poseduje fabrički ugrađen Ethernet port. Ukoliko se desi da na vašem računaru to nije slučaj, tehnička ekipa koja vrši instalaciju će ugraditi odgovarajuću Ethernet karticu u vaš računar. Cena Ethernet kartice nije uračunata u osnovni komplet.

 

Ukoliko imate potrebu da koristite internet na više računara, možete se odlučiti za Multi komplet. Ako potreba za korišćenjem Interneta na više od jednog računara ne postoji prilikom ugradnje sistema, a javi se kasnije, možete naknadno dokupiti bežični AP ruter uređaj, čime svoj osnovni komplet pretvarate u multi komplet.

 

 

 

Multi komplet

Multi komplet nudi znatne prednosti u odnosu na osnovni komplet. Pored mogućnosti za priključivanje do 4 računara UTP kablom, multi komplet omogućava i bežično povezivanje dodatnih uređaja – laptopova, računara i mobilnih telefona (IPhone i Android).

 

Multi komplet sadrži antenu, radio uređaj, adapter, sve potrebne kablove i konektore i bežični AP ruter. Antena i radio uređaj se montiraju na lokaciji koja ima optičku vidljivost sa pristupnom tačkom DM-Link-a (obično krov ili terasa). Od radio uređaja, signal se vodi do bežičnog AP rutera, koji se postavlja u zatvorenom (u zavisnosti od potreba: tavan ili soba). Multi komplet ovde nudi dve opcije:

  1. Signal se vodi UTP kablom od bežičnog AP rutera do Ethernet porta računara. Svaki od računara koji želite da priključite mora posedovati Ethernet port, i svaki se priključuje svojim UTP kablom na bežični AP ruter. 99% iole savremenih PC računara poseduje fabrički ugrađen Ethernet port, ali ukoliko na vašem računaru to nije slučaj, tehnička ekipa koja vrši instalaciju će ugraditi odgovarajuću Ethernet karticu u vaš računar. Cena Ethernet kartice nije uračunata u cenu multi kompleta.
     
  2. Signal se bežično distribuira od bežičnog AP rutera do vaših uređaja u vašem stanu. Da bi vaši uređaji mogli da ga prime, potrebno je da imaju bežičnu mrežnu karticu ili bežični USB adapter. Velika većina iole savremenih laptop računara poseduje fabrički ugrađenu bežičnu mrežnu karticu. Ako to sa vašim laptop računarom nije slučaj, ili želite da stoni računar povežete bežično i izbegnete rasprostiranje kablova po stanu, tehnička ekipa koja vrši instalaciju će ugraditi bežični USB adapter u vaš računar. Cena bežičnog USB adaptera nije uračunata u cenu Multi kompleta.

 

 

 

Korisnik već poseduje opremu

Ukoliko korisnik već poseduje opremu, tehnička ekipa će izvršiti preliminarnu analizu kompatibilnosti te opreme sa DM-Link sistemom. Ako oprema prođe preliminarnu analizu, tehnička ekipa će dozvoliti njeno priključenje na DM-Link sisteme i izvršiti njeno podešavanje.

 

Zbog postojanja velikog broja proizvođača i modela opreme, i velike složenosti i vremena potrebnog za kompletnu analizu kompatibilnosti opreme, DM-Link ne može garantovati potpunu kompatibilnost u svim uslovima rada čak i ako je oprema prošla preliminarnu analizu. Zbog toga DM-Link zadržava pravo da bez objašnjenja i upozorenja isključi sa svoje mreže uređaje za koje tokom rada utvrdi da narušavaju pravilno funkcionisanje DM-Link sistema.

 

Takođe, DM-Link ne može snositi nikakvu odgovornost za ispravnost i performanse uređaja koje je korisnik samostalno nabavio.