Naslovna

Šta je VPN Tuneliranje?

 

VPN (Virtual Private Network – Virtuelna Privatna Mreža) tuneliranje DM-Link-a omogućava vam da povežete udaljene lokacije (magacine, kancelarije, predstavništva) u jedinstvenu mrežu sa vašom centralnom lokacijom. Naime, kompjuteri na vašim udaljenim lokacijama mogu biti međusobno povezani kao da se nalaze u istoj prostoriji iako su fizički kilometrima daleko.

 

Pored znatno veće komocije u poslovanju koje ovaj vid usluge pruža (trenutan uvid u stanja svih magacina, centralizovano skladištenje poslovnih podataka itd.), ovaj način povezivanja pruža i visok stepen zaštite podataka jer se ostvaruje preko šifrovanog tunela.

 

Ukoliko imate potrebe za ovom vrstom usluge, pozovite našu korisničku službu i ostavite vaše podatke. Nakon analize vaših potreba naša stručna služba će vam dostaviti ponudu.

 

Sta je VPN tuneliranje